Historie klubu

Tehdejší oddíl založili na přelomu let 1979 a 80 tři nadšenci Luboš Ligda, Alois Lausmann a Boris Vlasák. Základy litvínovského karate začaly vznikat v zájmovém kroužku pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Litvínově pod patronací pana Karla Chmelíčka. První zkušenosti byli získávány ve sportovním oddílu Lokomotiva Žatec pod vedením trenérů Zdeňka Sekreta a Zdeňka Volánka. První veřejný nábor nových členů byl uskutečněn v září 1980 již pod hlavičkou Lokomotivy Most. Později oddíl převzal jméno svého partnera a tak vznikla TJ Dehor Most. Od této doby vede organizačně TJ litvínovský rodák Luděk Šíma, který doposud působil v prvoligovém oddíle TJ Slovan Ústí nad Labem.

V roce 1986 se oddíl rozdělil. Část členské základny odešla do sousedního Mostu, kde vytvořila nový oddíl karate. Po roce 1989 se původní skupina přejmenovala na Karate klub Litvínov. Do této doby se činnost klubu soustřeďovala na soutěžní, sportovní karate. Po otevření hranic se ovšem trenéři začali učit a zdokonalovat i v tradičních funkčních formách pod vedením zahraničních instruktorů. Jako první to byl se sousední SRN Viktor van der Wiijngarden. Později několik i japonských a okinawských mistrů. A vrcholem bylo v roce 2004 první setkání Luďka Šímy s velmistrem stylu Shotokan panem Hirokazu Kanazawou.

Setkávání trenéru s mistry různých škol a stylů ovlivnilo jejich vývoj a to vedlo k opětovnému rozdělení v roce 2003 na původní Karate klub Litvínov, zabývající se i nadále japonskou školou Shotokan a nově vzniklý klub Karatedo Tonakai, který se začal zabývat původní formou okinavského karatedo. Zde působí i zakládající člen KKL, Alois Lausmann.

V současné době se členové KKL nadále zdokonalují studiem školy Shotokan a tak dorůstají další následovníci a budoucí mistři této školy.